Busreis naar Alg. Quilttentoonstelling in Arnhem

bus

Busreis naar de Algemene Quilttentoonstelling
in Arnhem op vrijdag 5 september 2014.

Bij voldoende belangstelling organiseren wij  een busreis naar de Algemene Quilttentoonstelling in Arnhem. U hoeft geen lid van het Quiltersgilde te zijn, dus iedereen kan mee.

De Quilttentoonstelling, dit jaar in Arnhem, niet zover , maar het grote voordeel van de bus is:
– geen parkeerplaats zoeken
– U wordt voor de deur afgezet
– en… het is reuze gezellig met zo’n bus vol   quiltsters.

De bus heeft als opstapplaatsen Hengelo, Almelo  en Markelo.  De kosten zijn ca € 21,00  per persoon, dit is exclusief de entree voor de tentoonstelling.
Opgave voor 1 juli 2014, via  e-mail bij:

Ans Lamers   ag.lamers@planet.nl   of
Joke Jansen  j.jansen-jansen@home.nl

Heeft u zich aangemeld, dan ontvangt u in juli een brief met nadere gegevens omtrent vertrektijden, betaling van de kosten, enz.

quilt